Innland

LoadMaster tilbyr landsdekkende distribusjon gjennom samarbeidspartnere med lokalkunnskap og terminaler gjennom hele Norge og har daglig avganger til og fra de største byene.

Vi er et moderne spedisjonsfirma med lang erfaring med komplekse transportløsninger. Høy kompetanse hos våre befraktere kombinert med lokalkunnskapen til våre samarbeidspartnere , gjør det at vi kan levere transporttjenester av høy kvalitet - slik at din bedrift kan fokusere på kjernevirksomheten. 

Vi håndterer stykkgods, partigods, kranbil, ekspress, hjemlevering og annet spesialgods.

LoadMaster har en helhetlig tilnærming til din logistikkflyt og sørger for at du får en optimal transportløsning. Vi er løsningsorienterte, og vi spiller din logistikkansvarlig god!

Kontakt oss

Vi tilbyr disse tjenestene

Partigods

Partigods eller FTL er større sendinger hvor vi først og fremst henter og leverer direkte. Dette passer for større partier, stort og ukurant gods og krever at det er enkel adkomst for stor lastebil på hente og utleveringssted.

Vi leverer Partigods gjennom vårt omfattende rutenett i Norge samt til og fra Norden og resten av Europa.

Partigods

Stykkgods

Stykkgods er mindre sendinger egnet for ordinære distribusjonsbiler hvor vekt ikke overstiger 2,5 tonn og lengste lengde ikke overstiger 2,4 meter.

Vi leverer Stykkgods til hele Norge med daglig avganger til de største byene.

Stykkgods

Prosjekt

Dersom du har du transportoppdrag som krever spesialbiler eller ekstra oppfølging eller du trenger råd og veiledning for å finne en god løsning har vi en prosjektavdeling som kan bistå med rådgivning og planlegging.

Du som kunde kan forvente å bli fulgt opp gjennom hvert eneste steg av reisen.

Prosjekt

Kranlevering

Når ikke godset kan leveres på døren eller ikke er egnet for ordinær transport, har vi utstyr for å håndtere de fleste oppdrag innen kraning.

Vi kjører ut godset med kranbil direkte fra vår terminal, eller kombinerer med linjetransport til en terminal nær utleveringsstedet for kun å ta utkjøring med kranbil.

Vi har lang erfaring med å finne gode og kostnadseffektive løsninger for levering med kran.

Kranlevering

Hjemlevering

LoadMaster tilbyr hjemlevering til hele Norge og vi er spesielt gode på levering av møbler og gods som krever ekstra oppfølging. Vi har stort fokus på god kommunikasjon med mottaker i forbindelse med leveransene slik at kundopplevelsen fra bestilling fra din butikk til leveranse skal bli som god som mulig.

Vår standard tjeneste er levering til fortauskant men i og rundt de største byene tilbyr vi også innbæring, montering og retur.

Hjemlevering

Spørsmål
og svar

Er det noen transportoppdrag dere ikke løser?

Nei, vi kan hjelpe deg med nesten alt.

Send oss en forespørsel til booking@loadmaster.no og vi vil gi deg en rask tilbakemelding.

Har dere kundeportal?

Vi har kundeportal hvor du får tilgang til følgende funksjonalitet:

  • Sjekke pris på transport
  • Booke transportordre
  • Sjekke status på sendinger
  • Søke i historiske sendinger og hente ut statistikk
  • Hente ut kopi av transportfaktura

Ta kontakt på post@loadmaster.no for å få tilgang til din kundeportal.

Hvor lenge er terminalen åpen?

Vår terminal er åpen fra kl. 07:00-16:00.

Biler som skal laste/losse mange sendinger bør ankomme i god tid før stenging.

Kontoret er åpent fra 08:00-16:00

Hva er gjeldende Dieseltillegg?

pr 01.03.2024: 6,97%

pr 01.04.2024: 10,86%

pr 01.05.2024: 8,96%

Hva er gjeldende Valutatillegg?

pr 01.03.2024: 7,81%

pr 01.04.2024: 9,35%

pr 01.05.2024: 8,18%